Befolkningsundersøkelse om strålevernrelevante temaer

Tilbake

Publisert 20.12.2010, oppdatert 20.12.2010 09:31

Nasjonalt strålevernbarometer er et stående måleverktøy hvor formålet er å fremskaffe informasjon
om befolkningens vurderinger av strålevernrelevante temaer. Innholdet består av landsomfattende befolkningsundersøkelser som gjennomføres med jevne mellomrom.

Rapporten har i år hatt som hensikt å fremskaffe informasjon om befolkningens vurderinger av strålerelevante temaer. Det er blant annet stilt nye spørsmål om bruk av Strålevernets nettside, tiltro til informasjon fra Strålevernet og oppmerksomhet om helseeffekter av stråling fra mobilmaster og basestasjoner.
Nasjonalt strålevernbarometer kan du laste ned her.