Ny publikasjon fra Strålevernet

Tilbake

Publisert 21.12.2010, oppdatert 21.12.2010 13:22

Radiologiske undersøkelser i Norge per 2008 – Trender i undersøkelsesfrekvens og stråledoser til befolkningen (strålevernRapport 2010:12).
Ny kartlegging av aktiviteten ved norske radiologiske avdelinger anno 2008 gav totalt 4,3 mill undersøkelser og en samlet befolkningsdose på 1.1 mSv/innbygger, hvorav 80 % av dosen kommer fra CT. 23 % av undersøkelsene gjøres i privat sektor. Vanlig røntgen har minket i antall siden 2002, antall ultralydundersøkelser ligger stabilt, mens CT og MR begge er doblet i antall.
Les hele rapporten.