Radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall

Tilbake

Publisert 22.12.2010, oppdatert 22.05.2014 15:37

Stikkord: Utslipp og avfall

Strålevernet har utarbeidet veiledning til virksomheter om søknad om tillatelse til radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall, nye retningslinjer for årlig rapportering for virksomheter som håndterer radioaktivt avfall samt retningslinjer for rapportering for utslipp fra petroleumsvirksomhet.

Miljøverndepartementet har fastsatt nytt regelverk for radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall. I den forbindelse har Statens strålevern utarbeidet ulike dokumenter knyttet til det nye regelverket.
Dokumentene kan lastes ned her: