Ny publikasjon

Tilbake

Publisert 22.12.2010, oppdatert 22.12.2010 16:03

Stråleverninfo som omtaler de viktigste kravene til virksomheter som håndtering av radioaktivt avfall og utslipp av radioaktive stoffer.
Det nye regelverket setter blant annet grenseverdier for hva som forvaltes som radioaktivt avfall og tillatelsespliktig utslipp. Det stilles også krav til leveringsplikt og deklarering av radioaktivt avfall på lik linje med farlig avfall.

Stråleverninfo 11:2010 – Nye krav til håndtering av radioaktivt avfall og utslipp av radioaktive stoffer