Nye publikasjoner fra Strålevernet

Tilbake

Publisert 23.12.2010, oppdatert 23.12.2010 13:51

  • Radiologi i Noreg – oppdatert kunnskap om trendar og samla befolkningsdose  (StrålevernInfo 12:2010)
    Statens strålevern har utført ei kartlegging av radiologi i Noreg som omfattar omfanget av radiologiske undersøkingar og stråledosar til befolkninga i 2008.
    Les hele infoen.
  • Veterinærers røntgenbruk i Norge (StrålevernInfo 13:2010)
    Statens strålevern har kartlagt røntgenbruken blant veterinærer gjennom en omfattende spørreundersøkelse og prosjektrettet tilsynsrunde.
    Les hele infoen.