Krav om lege ved IPL-behandling

Tilbake

Publisert 03.01.2011, oppdatert 03.01.2011 15:20

Alle som driver medisinsk og kosmetisk behandling med IPL, må fra 1. januar i år være helsepersonell og ha lege tilknyttet virksomheten. Grunnen er at IPL kan forårsake øyeskader og hudforbrenninger på samme måte som sterke lasere.

IPL (Foto: Tommy Nakken Aalerud, Statens strålevern)

IPL (Foto: Tommy Nakken Aalerud, Statens strålevern)

Intenst pulset lys (IPL) er en kraftig lyskilde som blant annet brukes ved behandling av hudlidelser og reduksjon av hårvekst. I ny strålevernforskrift som gjelder fra nyttår, er det i § 42 satt krav om at virksomheter som bruker slikt IPL-utstyr, skal ha en lege tilknyttet virksomheten. Dette er samme krav som gjelder for laser klasse 4. Begrunnelsen er at IPL kan forårsake øyeskader og hudforbrenninger på samme måte som sterke lasere. Bestemmelsen gjelder både medisinsk og kosmetisk behandling. Det at lege skal være tilknyttet virksomheten, betyr at legen skal ha ansvar for diagnostikk og behandling av den enkelte pasient.

Statens strålevern har i veiledning til tidligere strålevernforskrift, veileder 8,  anbefalt at ansvarlig lege ved laserbehandling skal være tilgjengelig innen en time. Det samme anbefales nå for å oppnå forsvarlig bruk av IPL.

I tillegg til kravet om lege, er det krav i § 45 om at selve behandlingen utføres av helsepersonell med opplæring i bruk av IPL. Dette kravet er også sammenfallende med krav som gjelder for laser og andre sterke ikke-ioniserende kilder.

Les mer om ny strålevernforskrift