Krav til godkjenning av laserpekere

Tilbake

Publisert 04.01.2011, oppdatert 05.01.2011 13:54

Alle sterke laserpekere skal fra 1. januar godkjennes av Statens strålevern. Bare de som har et dokumentert behov, får tillatelse til å ha eller bruke laserpekere i det offentlige rom.

Laserpeker (Foto: Synne Egset, Statens strålevern)

Laserpeker (Foto: Synne Egset, Statens strålevern)

Alle som har sterke laserpekere, skal ha godkjenning fra Statens strålevern etter § 8 i den nye strålevernforskriften som trådte i kraft fra nyttår. Bare de som har et dokumentert behov, får tillatelse til å ha eller bruke laserpekere i det offentlige rom, som blant annet omfatter skoler, veier, åpne plasser, parker, skog og mark. Dette gjelder lasere som er klassifisert i de høyeste risikoklassene, 3R, 3B og 4.

Strålevernet oppfordrer alle som har laserpekere som ikke blir godkjent eller som er av ukjent klasse, til å kvitte seg med disse, slik at ikke noen kan bli skadet. Særlig er det viktig at ikke barn får leke med slike laserpekere, verken hjemme eller ute. Vi understreker at disse laserne er farlige og kan gi permanent øyeskade i løpet av brøkdeler av et sekund.

Apparater som anvender laser til formål som oppmåling eller medisinsk behandling, er ikke omfattet av kravet om godkjenning. Svake laserpekere med lavere effekt enn 1 milliwatt, klassifisert som laser klasse 1 eller 2, er ikke omfattet av godkjenningsplikten.

Flere opplysninger kan finnes i Veileder 12.

Last ned skjema for søknad om godkjenning.