Europeisk uttalelse om kroppsscannere

Tilbake

Publisert 17.01.2011, oppdatert 17.01.2011 15:44

Heads of European Radiological Protection Competent Authorities, HERCA, har nå vurdert bruk av såkalte kroppsscannere for personkontroll, og har samlet seg om at dagens prinsipper om berettigelse, optimalisering og dosegrenser må gjelde uansett hva slags doser det er tale om for slik teknologi.

I praksis vil det si at man har samlet seg om å videreføre dagens prinsipp om at enkeltmennesker ikke skal eksponeres uten at det er en spesifikk grunn til at dette bør skje, og at dosene uansett skal være så lave som mulig i all bruk av stråling. Vurderinger av berettigelse kan endre seg over tid, men HERCA har pekt på at det er viktig at det vises åpenhet rundt slike vurderinger fra alle relevante myndigheter. HERCA har også understreket behovet for å vurdere alternative teknologier, mulig eksponering, dosegrenser og hvordan resultatene av slike vurderinger gjøres tilgjengelig for allmenheten.

Pressemelding fra HERCA: Statement on the justification of full body-scanners using X-rays for security purposes.