Gratis solariekurs i Bergen

Tilbake

Publisert 28.01.2011, oppdatert 28.01.2011 13:02

Stikkord: Solarium

SolarietilsynHalvparten av norske solarier var sterkere enn tillatte grenseverdier, har stikkprøvekontroller vist. Tilsyn med solarier er et kommunalt ansvar, men mange kommuner har behov for opplæring i dette. I samarbeid med Kreftforeningen inviterer Statens strålevern til gratis dagskurs i Bergen onsdag 23. mars.


Kreftforeningen og Strålevernet inviterer alle kommunene på Vestlandet til kurs i å føre solarietilsyn. Tidligere er det arrangert kurs for Nord-Norge, Sørlandet og Østlandet. Målet er å tilby solariekurs til alle norske kommuner.

Kurset gir teoretisk og praktisk innføring i hvordan utføre solarietilsyn. Det skal øke kommunenes fagkunnskaper om solarier og kreftforebyggende arbeid.


Bedre med kommunalt tilsyn
Kommunene har fått delegert ansvar for å føre tilsyn med solarier. Stikkprøvekontroller Strålevernet gjennomførte i 2008, viste at halvparten av solariene var sterkere enn de tillatte grenseverdiene. Kravene i strålevernforskriften var generelt bedre oppfylt i de kommunene det hadde vært gjennomført tilsyn. Regelmessig tilsyn vil kunne bedre situasjonen i norske solarier og dermed redusere risikoen for hudkreft.


Dagskurset finner sted i Bergen 23. mars. Påmeldingsfrist er 2. mars.


For mer informasjon, se invitasjon til kommunene (pdf).
Vedlegg til kursinvitasjonen: Det er behov for tilsyn av solariene