Nytt felles deklarasjonsskjema for farlig avfall og for radioaktivt avfall

Tilbake

Publisert 31.01.2011, oppdatert 23.01.2014 15:43

Stikkord: Radioaktivt avfall, Regelverk, Radioaktiv forurensning, Utslipp og avfall

I forbindelse med at forurensningsloven er gjort gjeldende for radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall, og at radioaktivt avfall reguleres av avfallsforskriften kapittel 16, trer også deklarasjonsplikt for radioaktivt avfall inn. Strålevernet innfører krav til deklarering ved levering av radioaktivt avfall fra avfallsprodusenten til første aktør, tilsvarende eksisterende krav fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) for farlig avfall.
Statens strålevern er myndighet for radioaktivt avfall og Klif er myndighet for annet avfall.

Strålevernet og Klif har utarbeidet et felles deklarasjonsskjema som skal benyttes både for radioaktivt avfall og for farlig avfall. Skjemaet finner du her

Skjemaet skal sendes til Norsas, som på oppdrag fra etatene skal registrere dataene i en felles database. Normalt skal første aktør skaffe deklarasjonsskjema for sine kunder.

Nye avfallstoffnumre er innført for radioaktivt avfall, og for avfall som reguleres både som radioaktivt avfall og som farlig avfall.

Klifs nettnyhet om samme tema.