Områder med helt spesielle radonutfordringer

Tilbake

Publisert 15.02.2011, oppdatert 26.08.2013 14:07

Stikkord: Radon

Det finnes noen områder i Norge som har særdeles utfordrende radonproblemer. – Også i slike områder er målet å få ned radonkonsentrasjonen i boligene til et akseptabelt nivå ved hjelp av tiltak, sier avdelingsdirektør Per Strand i Statens strålevern.

I Norge er det flere områder med spesielle radonutfordringer. Ett av disse er Kinsarvik i Ullensvang kommune. I deler av Kinsarvik ble det for 14 år siden påvist særdeles høye radonkonsentrasjoner i et stort antall av boligene i området. Mange har gjennomført tiltak med god effekt, men det har også vist seg at tiltak som fungerer godt andre steder, kan ha mindre effekt her.  Det er derfor nødvendig å arbeide videre for å få til gode løsninger for den enkelte bolig.

– Også i områder med helt spesielle radonutfordringer er målet å få ned radonkonsentrasjonen i boligene til et akseptabelt nivå ved hjelp av tiltak, sier avdelingsdirektør Per Strand. Hvis ingen tiltak, eller kombinasjoner av tiltak, viser seg å få radonkonsentrasjonen ned til akseptabelt nivå, må man vurdere andre løsninger tilpasset den enkeltes situasjon.

Regjeringens radonstrategi og det videre arbeidet
Regjeringen har lagt frem en strategi for å redusere radoneksponeringen i Norge. Det er etablert en arbeidsgruppe, som ledes av Strålevernet, for å koordinere det videre arbeidet. Strategien inneholder en egen delstrategi som omhandler lokalsamfunn med særdeles alvorlige radonproblemer. Ullensvang kommune har lang erfaring i kampen mot radon og deres erfaringer kan bli viktige i det videre arbeidet i denne delstrategien.

– Vi ser frem til at Ullensvang kommune involveres i det videre arbeidet for å finne gode løsninger i tilfeller der radon gir oss helt spesielle utfordringer, sier Per Strand.

Hus på permeable løsmasser (Ill.: Statens strålevern/Monica Egeli)

Hus på permeable løsmasser (Ill.: Statens strålevern/Monica Egeli)

Fakta:

I mange av landets kommuner er det målt en eller flere boliger med ekstremverdier på mange tusen becquerel per kubikkmeter luft (Bq/m3).  Det er kjent at i områder med alunskifer har 4 % av boligene radonkonsentrasjoner på over 2000 Bq/m3. De aller høyeste radonkonsentrasjonene er imidlertid målt på permeable løsmasser. Det vil si at store mengder jordluft lett transporteres i massene. I de fleste hus er det undertrykk i underetasjen. Huset vil derfor suge opp radonholdig jordluft, nærmest som et sugerør. Jordluft inneholder alltid radon, og kommer jordlufta inn i huset blir radonkonsentrasjonen i huset høy. I Norge er mange boliger bygget på elveavsetninger og morener med slike masser.


"Alunskiferkart kan avdekke radonfare" – lenke til nettnyhet.