Radon i skoler, barnehager og utleieboliger – strengere regelverk

Tilbake

Publisert 18.02.2011, oppdatert 25.11.2011 09:02

Radon i inneluft er den hyppigst årsaken til lungekreft etter røyking. Ny strålevernforskrift stiller krav til radon i skoler, barnehager og utleieboliger. Strålevernforskriften trådte i kraft 1. januar i år.


Radon (Illustrasjon: Statens strålevern/Monica Egeli)

Radon (Illustrasjon: Statens strålevern/Monica Egeli)

Alle barnehager, skoler og utleieboliger skal ha så lave radonnivåer som det er praktisk mulig å få til og alltid under 200 Bq/m3. I tillegg skal tiltak for å redusere nivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Kravene må være oppfylt innen 1. januar 2014.

Se StrålevernInfoene under for mer informasjon: