’Network of excellence’ innen radioøkologi

Tilbake

Publisert 09.03.2011, oppdatert 26.08.2013 14:05

Stikkord: Radioaktivitet i miljøet

Statens strålevern deltar i et radioøkologisk nettverk som er støttet av EUs syvende rammeprogram. 7-9. mars er det oppstartsmøte for nettverket i Provence i Frankrike.
Universitetskurs og forskning innen radioøkologi har minket drastisk de siste årene. For å unngå en videre nedgang og fragmentering, har ni ledende europeiske organisasjoner etablert et ’Network of Excellence’, som heter ’STAR’.

Målet er å integrere viktige organisasjoner, infrastruktur og forskning i et bærekraftig nettverk som bidrar til en europeisk kompetanse i radioøkologi. For å oppnå dette, vil et felles program av aktiviteter gjennomføres. Disse skal dekke deling av infrastruktur, når det gjelder opplæring, utdanning og mobilitet, kunnskapshåndtering og formidling av resultater. Tre sentrale forskningstema er identifisert: integrert risikovurdering for mennesker og miljø, strålevern i en fler-forurensnings situasjon og økologisk relevante lavdose-effekter.