Ny rapport om måling av naturlig ultrafiolett stråling i Norge

Tilbake

Publisert 11.03.2011, oppdatert 26.08.2013 14:04

Stikkord: UV-stråling

UV-nettverket består av ni stasjoner med UV-instrumenter som dekker representative steder i landet, og har gjennom snart 14 år gitt kunnskap om geografisk og tidsmessig variasjonsområde for naturlig UV-stråling. Målingene har vist høy kontinuitet og vitenskapelig kvalitet.
Rapporten Måling av naturlig ultrafiolett stråling i Norge kan du laste ned her.