Oppjustert til atomulykke ved kjernekraftverk i Japan

Tilbake

Publisert 13.03.2011, oppdatert 26.08.2013 14:04

Stikkord: Fukushima-ulykken

Hendelsen ved Fukushima Daiichi er nå av japanske myndigheter oppjustert til en atomulykke.

Når man snakker om alvorligheten av atomhendelsen bruker man skalaen INES (international nuclear and radiological event scale). Ulykken er klassifisert som INES 4. Det betyr at det anses å være en atomulykke med lokale konsekvenser, men uten vesentlige utslipp til miljøet. Til sammenligning var Tsjernobyl en INES 7 som betyr katastrofe, og ulykken i USA på kjernekraftanlegget Three Mile Island i 1979, var vurdert til en INES 5 som betyr betydelig atomulykke med utvidete konsekvenser.


En INES rating kommer på en skala fra 1-7 og er en måte å vurdere hvor alvorlig en atomhendelse er, på samme måte som en Richter skala sier noe om alvorligheten av et jordskjelv.


Les mer om INES-skala.