Statens strålevern i Japan

Tilbake

Publisert 16.03.2011, oppdatert 26.08.2013 14:00

Stikkord: Fukushima-ulykken

UD har styrket bemanningen ved ambassaden i Tokyo ved å sende til sammen 10 medarbeidere; tre fra UD, tre fra politiet, to fra Statens strålevern og to fra Helsedirektoratet.

Oppgaven til gruppa blir å støtte den norske ambassaden i Japan i oppfølgingen av de norske borgerne som befinner seg i utlandet.

Strålevernets utsendte vil være på ambassaden og bistå med blant annet strålevernfaglige anbefalinger.