Nordmenn som har vært i Japan

Tilbake

Publisert 16.03.2011, oppdatert 26.08.2013 13:59

Stikkord: Fukushima-ulykken

Strålingssituasjonen de fleste steder i Japan er på det nåværende tidspunkt slik at de som kommer tilbake til Norge ikke trenger å følges opp med målinger.

Dersom noen likevel er bekymret for at de kan ha vært utsatt for stråling, kan de ta kontakt med Strålevernet for informasjon. Vi kan etter behov tilby måling av personer som ønsker det.

De som har oppholdt seg innenfor 30 km-sonen til Fukushima Daiichi etter 11. mars, og fremdeles er i Japan, kan ta kontakt med ambassaden i Tokyo. Dersom radioaktiv forurensning påvises på personer, får de anbefalinger om å klesbytte og dusj før retur til Norge. De som har vært innenfor 30 km-sonen, og allerede har retunert til Norge kan kontakte Statens strålevern i kontortiden eller send e-post for nærmere informasjon.

E-post: Send e-post