Tilgjengeliggjøring av jodtabletter i Japan

Tilbake

Publisert 20.03.2011, oppdatert 26.08.2013 13:59

Stikkord: Jod

Oppdatering 16.06.2011: Det anses ikke lenger nødvendig å anskaffe jodtabletter ved reiser til eller opphold i Japan.

Kriseutvalget for atomberedskap kan ikke utelukke at det kan komme et utslipp som gjør det relevant å bruke jodtabletter i Japan. Kriseutvalget for atomberedskap har besluttet å gjøre jodtabletter tilgjengelig for norske borgere i Japan. Tablettene er tilgjengelig ved den norske ambassaden i Tokyo. Kriseutvalget understreker at tablettene kun skal tas etter anbefaling fra enten japanske eller norske myndigheter. Følg råd fra japanske myndigheter og følg med i media.

Hvorfor bruke jodtabletter?
Jodtabletter brukes for å forebygge utvikling av kreft i skjoldbruskkjertelen forårsaket av radioaktivt jod. Denne risikoen er størst hos barn og unge. Ved et utslipp av radioaktive stoffer, kan disse komme inn i kroppen via luften som pustes inn eller gjennom forurenset mat eller drikke. Opptak av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen kan blokkeres ved rask tilførsel av naturlig jod (jodtabletter).


Når og hvem skal ta jodtabletter?
Inntak av jodtabletter skal skje hvis og når japanske eller eventuelt norske myndigheter anbefaler det. Hvis norske myndigheter velger å gi en slik anbefaling, vil det bli gitt beskjed om dette. Følg med på ambassaden sine hjemmesider og oppdater eventuelt dine kontaktdata.

Tidspunkt for inntak av jodtabletter er viktig. Tablettene skal tas kort tid før eller straks etter at betydelige mengder av radioaktivt jod er frigjort til omgivelsene. Det er viktig å følge anbefalingene om når jodtabletter skal tas.


Behov for jod-tabletter ved reise til Japan
Utenriksdepartementet har gitt reiseråd som fraråder reise til eller opphold i Japan. For den som likevel ønsker å reise dit, kan det være aktuelt å ha med jod-tabletter fra Norge til personlig bruk i tilfelle det skulle skje en forverring med utslipp av radioaktivt jod fra skadde atomkraftverk. Jodtablettene skal kun tas etter anbefaling fra japanske eller norske myndigheter.

 

Lege/bedriftshelsetjeneste kan henvende seg til Helsedirektoratet via e-postadresse jod@helsedir.no for bestilling av jodtabletter fra det statlige beredskapslageret. Utlevering kan kun skje på ukedager mellom kl 9-15 fra Helsedirektoratets lokaler i Universitetsgata 2. 

 

For reiser til land i områdene rundt Japan har Kriseutvalget for atomberedskap vurdert at det ikke er nødvendig med jod-tabletter.


Les mer om jodtabletter og hvordan man skal forholde seg ved en evt. atomulykke.