Konferanse om bedret kjernekraftsikkerhet 28.mars–1.april, Brasov, Romania

Tilbake

Publisert 23.03.2011, oppdatert 23.03.2011 15:32

Stikkord: Atomsikkerhet, Kjernekraftverk

I samarbeid med våre samarbeidspartnere i Bulgaria og Romania, og det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) er Statens strålevern medarrangør for en konferanse om internasjonal kjernekraftsikkerhet i Brasov, Romania. Konferansen oppsummerer resultatene fra et to-årig program for å bedre sikkerheten ved kjernekraftverk i Romania og Bulgaria, i tillegg til at erfaringene gjøres tilgjengelige for alle IAEAs 150 medlemsland. Programmet avsluttes med en større øvelse der man tester sikkerheten ved transport av brukt brensel på Donau.

Cernavoda kjernekraftverk i Romania (Foto: Pavel Tishakov, Statens strålevern)

Cernavoda kjernekraftverk i Romania (Foto: Pavel Tishakov, Statens strålevern)


Sikkerhetsmyndighetene i henholdsvis Romania og Bulgaria, og Statens strålevern i Norge, har gjennom 2 år samarbeidet om implementeringen av et sikkerhetsprogram for anlegg og myndigheter i de respektive landene der også IAEA har vært en sentral samarbeidspart. Programmet har vært finansiert gjennom midler som er bevilget fra Norge på grunnlag av avtale mellom EU og Norge under EØS-avtalen til nye medlemsland i EU. Programmet bygger på Strålevernets erfaring fra sikkerhetsoppgraderinger i Russland og samarbeid med IAEA blant annet om beredskap mot ulykker ved kraftverk.

Programmene i de to landene Bulgaria og Romania har totalt sett omfattet 14 prosjekter med tema som sikkerhetsvurderinger, risikoanalyser, kompetansebygging og beredskap mot ulykker både hos myndighet og ved kraftverkene, og også nye trusler som følge av klimaeffekter. Både Romania og Bulgaria har opplevd sterke krav til økt sikkerhet ved sine kraftverk etter at de ble med i EU, og disse landene har gjennom dette programmet tatt et langt steg mot å bringe sikkerheten ved sine kraftverk opp på et europeisk nivå. Målsettingene i programmet har blitt etablert gjennom å se på hvilke forbedringspunkter det internasjonale samfunnet har identifisert gjennom rapportering til IAEA under Konvensjonen om kjernesikkerhet.

I løpet av konferansen vil man også vurdere muligheten for å etablere lignende prosjekter i andre nye medlemsland i EU.

Pressen er velkommen til å delta.

For registrering kontakt:  
Anca Rusu
Tlf: + 40 21 317 3807
E-post: anca.rusu@cncan.ro

Kontaktperson Statens strålevern:
Hanne Kofstadmoen
Tlf. 996 26 262