Lave nivåer av radioaktivitet har nådd Norge

Tilbake

Publisert 24.03.2011, oppdatert 26.08.2013 13:58

Stikkord: Fukushima-ulykken

Radioaktivitet som har sluppet ut fra kjernekraftverket Fukushima Daiichi har nådd Norge. Nivåene er veldig lave og innebærer ingen risiko for mennesker eller miljø. Dette viser målinger som Statens strålevern har utført.

På bakgrunn av kjernekraftulykken i Japan har Statens strålevern intensivert målingene av radioaktivitet i luft i Norge. Strålevernet har flere målestasjoner i hele Norge. Ved noen av disse kan man måle svært lave mengder av radioaktivitet i luft.


Strålevernet har fått resultatene fra de første målingene. Disse viser spor av radioaktivt jod, målt både ved Strålevernets hovedkontor på Østerås og ved beredskapsenheten i Svanvik.
- Verdiene er veldig lave og innebærer ikke noen risiko for mennesker eller miljø i Norge. Vi har hele tiden forventet at det vil være mulig å måle radioaktivitet fra utslippene i Japan i luften i  Norge, sier avdelingsdirektør Per Strand.


Strålevernet drifter også et automatisk målenettverk, RADNETT. Vi forventer imidlertid ikke å se økte strålenivåer på disse målestasjonene.


Resultatene er i tråd med tilsvarende måleresultater fra Sverige.

Prognoser for spredning av radioaktivitet fra Japan
I samarbeid med met.no utarbeider Strålevernet prognoser som viser når og hvordan et radioaktivt utslipp blir spredt. Animasjonen viser en slik prognose for spredning av radioaktivitet, gitt et kontinuerlig utslipp i Japan over 10 dager. Grønt, gult og rødt (høyest verdi) viser innholdet av radioaktivitet i luften, mens den blå fargeskalaen viser nedfallet på bakken (mørke farger er høyeste verdier). Hvor mye radioaktivitet det vil være i luften og på bakken vil avhenge av hvor stort utslippet fra Japan er. I Norge vil nivåene være veldig lave, og representerer overhode ingen risiko for mennesker eller miljø.