Situasjonen i Japan per 7. april

Tilbake

Publisert 07.04.2011, oppdatert 26.08.2013 13:56

Stikkord: Fukushima-ulykken

Situasjonen er fremdeles alvorlig og uavklart. Det blir nå brukt ferskvann som kjølevann i reaktor 1,2 og 3. Kjølevannspumpene er nå tilkoblet ekstern strømforsyning.

 
Trykket ser nå ut for å ha stabilisert seg i reaktor 2 og 3. Det er usikkerhet omkring trykket i reaktor 1. Pga mulig oppbygging av hydrogengass i reaktortanken vurderer man å sprøyte inn nitrogengass. Dette gjøres for at redusere risikoen for eksplosjon.

Utslipp av radioaktive stoffer
Lekkasje av høyradioaktivt vann som ble rapportert den 2. april fra anlegget har ifølge TEPCO blitt stoppet. Japanske myndigheter har i tillegg rapportert at man har gitt tillatelse til å slippe ut 11 500 ton lavradioaktivt vann til sjøen for å skape lagringskapasitet for høyradioaktivt vann ved anlegget. Utslippene beregnes å pågå i maks 5 dager. 

I Norge har ikke radioaktivitet fra Fukushima-ulykken noen betydning for mennesker eller miljø.