Status i Japan per 8. april

Tilbake

Publisert 08.04.2011, oppdatert 26.08.2013 13:56

Stikkord: Fukushima-ulykken

7. april var det et nytt, stort jordskjelv utenfor Japan. Sentrum av jordskjelvet var 20 km fra Onagawa kjernekraftverk, og omtrent 120 km fra Fukushima Daiichi og Daini kjernekraftverk.

Statens strålevern har fått bekreftet at det ikke er observert noen endringer i situasjonen ved Fukushima Daiichi som følge av det nye jordskjelvet.

Onagawa kjernekraftverk mistet deler av ekstern strømforsyning på grunn av jordskjelvet. Vi har ikke informasjon om at det har medført konsekvenser for sikkerheten ved anlegget. Kjøling til lager for brukt brensel på anlegget falt ut en periode, men er nå gjenopprettet. 

Reaktoren ved Higashidori kjernekraftverk var nedstengt og under vedlikehold før jordskjelvet 7. april. Kjernekraftverket mistet ekstern strømforsyning, og nødstrøm ble koblet inn. Det er for tiden ikke brensel i reaktoren, og alt brensel ved anlegget er lagret i brenselslager. Kjøling av brenselslageret ble ikke berørt.

Det er ikke meldt om konsekvenser ved de øvrige kjernekraftverkene, dvs. Tokai Daini, Tomari, Rokkasho og Fukushima Daini.


Status ved Fukushima Daiichi
Situasjonen er fremdeles alvorlig og uavklart. Det blir nå brukt ferskvann som kjølevann i reaktor 1, 2 og 3. Kjølevannspumpene er nå tilkoblet ekstern strømforsyning.

Trykket ser nå ut for å ha stabilisert seg i reaktor 2 og 3. Det er usikkerhet omkring trykket i reaktor 1. Pga mulig oppbygging av hydrogengass i reaktortanken vurderer man å sprøyte inn nitrogengass. Dette gjøres for at redusere risikoen for eksplosjon. Denne operasjonen ble gjennomført 6. april. Det vurderes nå å gjøre det samme for reaktor 2 og 3.


I Norge blir det fremdeles målt spor av radioaktivitet fra Japan, men nivåene er veldig lave og har ikke noen betydning for mennesker eller miljø.