Status i Japan per 11. april

Tilbake

Publisert 11.04.2011, oppdatert 26.08.2013 13:56

Stikkord: Fukushima-ulykken

11. april  klokken 10:16 norsk tid rammet et nytt jorskjelv Japan, med episenter i fylket Fukushima. Episenter var 68km fra Fukushima Daiichi, 60km fra Fukushima Daini og 61km fra Tokai. Arbeiderne ble rutinemessig evakuert fra Fukushima Daiichi anlegget.

Enhet 1-3 ved Fukushima Daiichi mistet ekstern strøm slik at vannpumpene stoppet, men strømmen var tilbake og pumpene startet opp igjen etter 50 minutter. Det er ellers ikke rapportert om forhøyede stråleverdier rundt noen av kjernekraftanleggene, eller andre problemer i forbindelse med jordskjelvet.

Status Fukushima Daiichi
Situasjonen er fremdeles alvorlig og uavklart. Det blir nå brukt ferskvann som kjølevann i reaktor 1, 2 og 3. Kjølevannspumpene er nå tilkoblet ekstern strømforsyning.
Trykket ser nå ut for å ha stabilisert seg i reaktor 2 og 3. Det er usikkerhet omkring trykket i reaktor 1. På grunn av mulig oppbygging av hydrogengass i reaktortanken har man 6. april sprøytet inn nitrogengass. Dette gjøres for at redusere risikoen for eksplosjon. Det samme vil ikke bli gjort for reaktor 2 og 3.

I Norge blir det fremdeles målt spor av radioaktivitet fra Japan, men nivåene er veldig lave og nedadgående og har ikke noen betydning for mennesker eller miljø i Norge.