25 år sidan Tsjernobyl-ulykka – seminar i Steinkjer

Tilbake

Publisert 12.04.2011, oppdatert 26.08.2013 13:54

Stikkord: Tsjernobyl-ulykka

Her finn du presentasjonar og informasjonsmateriell i samband med seminaret.

Strålevernet markerer 25 års dagen for Tsjernobyl-ulykka med eit seminar for dei som har vore, er eller vil bli involvert i handteringa av forureininga etter ulykka.

Publikasjonar i samband med seminaret kan lastas ned her:


Føredraga frå seminaret: