Ulykken ved Fukushima Daiichi endret fra INES-5 til INES-7

Tilbake

Publisert 12.04.2011, oppdatert 26.08.2013 13:53

Stikkord: Fukushima-ulykken

Den japanske tilsynsmyndigheten for kjernekraftindustrien, NISA (Nuclear and Industrial Safety Agency) har i dag endret sin INES klassifisering (International Nuclear Event Scale) av ulykken ved Fukushima Daiichi fra INES-5 til INES-7.

INES-skalaen

INES-skalaenINES er en skala som på en rask måte angir omfang og konsekvenser i en radiologisk ulykke eller hendelse. INES er først og fremst beregnet for rask kommunikasjon mot presse og publikum og er primært ikke noe verktøy for implementering av beredskapstiltak.

Årsaken til at INES klassifiseringen har blitt hevet til INES-7 er at utslippene til atmosfæren tilsvarer flere titalls tusen terabecquerel av I-131. Dette tilsvarer omtrent 10 % av utslippene fra Tsjernobylulykken.

Den nye klassifiseringen indikerer ingen endring i situasjonsbildet. Ulykken får fortsatt ingen konsekvenser for helse og miljø i Norge.