Status Fukushima Daiichi per 13. april

Tilbake

Publisert 10.06.2011, oppdatert 26.08.2013 13:50

Stikkord: Fukushima-ulykken

Situasjonen er fremdeles alvorlig, men mer stabil.

Det blir nå brukt ferskvann som kjølevann i reaktor 1, 2 og 3. Kjølevannspumpene er nå tilkoblet ekstern strømforsyning.
Trykket ser nå ut for å ha stabilisert seg i reaktor 2 og 3. Det er usikkerhet omkring trykket i reaktor 1. En av indikatorene i enhet 1 viser fremdeles økning i reaktortrykket, mens de andre viser at trykket har stabilisert seg. Tilsynsorganet NISA sier det er mulig at det kan være problemer med noen instrumenter i reaktorhuset.

11. april brøt det ut en brann i en bygning tilknyttet kjølesystemet til reaktor 1–4. Brannen ble raskt slukket, og det er ikke observert økte utslipp eller problemer med kjøling av enhetene som følge av brannen.

Utslipp av radioaktive stoffer
Lekkasje av høyradioaktivt vann som ble rapportert den 2. april fra anlegget har blitt stoppet. Japanske myndigheter har i tillegg rapportert at man har gitt tillatelse til å slippe ut 11 500 tonn lavradioaktivt vann til sjøen for å skape lagringskapasitet for høyradioaktivt vann ved anlegget. Utslippene er nå stoppet. 

Status ytre områder
Evakueringssoner satt av japanske myndigheter opprettholdes for en stor del. Noen mindre byer og landsbyer hvor det er målt høyere radioaktive verdier har blitt definert som ”planlagt evakuert område”. Disse er Katurao, Namie, Iltate, deler av Kawamata og deler av Minami Souma. Evakueringen her vil bli gjennomført i løpet av de neste månedene. De resterende områdene mellom 20–30km fra Fukushima Daiichi har av de japanske myndighetene blitt definert som ”evakueringsklare områder”.

Målinger
Det er ikke kommet rapporter om signifikante endringer i radioaktivitetsnivåene i hav og over havoverflaten, 30 og 50 km fra anlegget.
Myndighetene har også gjennomført målinger av ulike grønnsaker, frukter, kjøtt, sjømat og uprosessert melk. Radioaktive stoffer ble enten ikke detektert, eller er under tiltaksgrenser satt av myndighetene

Kriseutvalget
Kriseutvalget har erklært informasjonsberedskap for avsluttet per 13. april 2011. Kriseutvalgets mandat omfatter også hendelser i utlandet som kan ha konsekvenser for nordmenn og norske interesser og Strålevernet vil derfor fortsatt følge utviklingen i Japan.

Kriseutvalget har gjort nye vurderinger av situasjonen basert på utviklingen og den kunnskapen vi har pr. 13. april. Bortsett fra i de evakuerte sonene og nærområdet rundt kjernekraftverket er det ikke grunn til å anta at man har vært utsatt for helsemessig skadelig stråling til nå. Dette innebærer at nordmenn i Japan til nå ikke har vært utsatt for helserisiko pga stråling.

Store utslipp av radioaktivitet fra anlegget og alvorlige konsekvenser som en følge av dette kan fortsatt ikke utelukkes selv om sannsynligheten for dette nå vurderes å være lavere. Kriseutvalget anbefaler også at reise og opphold nærmere enn 150 km fra anlegget bare gjennomføres dersom det er strengt nødvendig. Det vil være nødvendig å følge japanske myndigheters råd for eksempel om opphold innendørs i en tidsperiode eller inntak av jodtabletter. De som ser det nødvendig å reise til dette området i Japan, bør anskaffe jodtabletter fra Helsedirektoratet via lege.

Kriseutvalgets vurdering er at nordmenn ikke bør oppholde seg nærmere enn 80 km fra anlegget Fukushima Daiichi og at nordmenn kan gjennomføre strengt nødvendig reise til og opphold i områdene mellom 80 km og 150 km fra Fukushima Daiichi.