Matportalen.no i ny drakt

Tilbake

Publisert 28.04.2011, oppdatert 26.08.2013 13:53

Stikkord: Radioaktivitet i miljøet

I dag lanseres matportalen.no med ny struktur på innholdet og nytt design. Matportalen.no skal sette forbrukerne i stand til å ta informerte valg om mat og helse, og er samarbeid mellom syv etater i matforvaltningen.

Matportalen.no er en populær nettside som er flittig brukt, men har de siste årene vært moden for en modernisering og oppdatering. I dag er endelig de nye nettsidene lansert.

Matportalen.no presenterer forbrukerrettet informasjon om mat og helse og fysisk aktivitet fra offentlige myndigheter. Følgende etater i matforvaltningen bidrar med stoff på matportalen.no:

  • Mattilsynet 
  • Helsedirektoratet 
  • Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) 
  • Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) 
  • Veterinærinstituttet 
  • Bioforsk 
  • Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES)
  • Statens strålevern 


Lenke til Matportalen.no