Atomisbryteren Taimyr

Tilbake

Publisert 06.05.2011, oppdatert 26.08.2013 13:53

Stikkord: Atomberedskap, Atomisbryter

5. mai la de russiske myndighetene Rosatom og Rosatomflot ut meldinger om at det var målt mindre mengder radioaktivitet på et filtersystem i tilknytning til reaktoren på isbryteren Taimyr. Dette ble oppdaget i forbindelse med planlegging av ordinær nedstenging av reaktoren. De mistenker kjølevannslekkasje. Alle driftsparametre knyttet til primærkretsen er normale. Det er ikke målt forhøyede strålenivåer noe annet sted på fartøyet. Rosatom klassifiserer hendelsen som en INES 0-hendelse og uttaler at hendelsen ikke har konsekvenser for mennesker eller miljø. Forventet ankomst til Murmansk er søndag eller mandag.
Strålevernet kontaktet Kystverket og fikk opplyst at båten er i Karahavet. Den seiler sammen med en annen reaktordrevet isbryter, Rossia. Taimyr går for egen maskin. I dag, 6. mai, opplyser Rosatomflot at de vil stenge ned reaktoren før de kommer til Murmansk havn for å korte ned på tiden før vedlikehold/reparasjon kan begynne.
Taimyr er en elve-isbryter, en av to i Taimyrklassen. Den er bygget i Finland i 1989, er ca 150 m lang, har én reaktor og et mannskap på vel 120 personer.
Hendelsen vurderes som en mindre hendelse som i utgangspunktet ikke er varslingspliktig etter internasjonale eller bilaterale avtaler. Statens strålevern fortsetter å følge status på båten, og kommer med mer informasjon dersom situasjonen endres.