Hudkreft kan forebygges

Tilbake

Publisert 06.05.2011, oppdatert 09.05.2011 12:22

Stikkord: Solarium, Solskader, UV-stråling

Nesten all hudkreft kan forebygges ved å redusere overdreven UV-eksponering fra sol og solarium. Kreftrisikoen fra solarier bør begrenses ved å innføre 18-årsgrense og krav om bemanning. Dette er hovedkonklusjoner fra den internasjonale konferansen UV and Skin Cancer Prevention i København 3.-5. mai.

Strålevernet deltok denne uken på den første internasjonale konferansen om UV og hudkreftforebygging, UV and Skin Cancer Prevention, i København. Konferansen var organisert av kreftforeningene i Danmark og Victoria, Australia, sammen med Verdens Helseorganisasjon.

Hovedkonklusjoner fra konferansen er:

  • Hudkreft er forårsaket av UV-eksponering og er den mest utbredte kreftformen blant yngre og også eldre personer i flere land.
  • Vi kan forebygge hudkreft ved å redusere overdreven UV-eksponering fra sol og solarier.
  • Kreftrisikoen fra solarier bør begrenses ved å innføre forbud mot at barn under 18 år bruker solarium, og stille krav om kompetent bemanning.
  • Solarier skal ikke brukes som D-vitaminkilde. Kosthold og naturlig sol vil normalt kunne gi tilstrekkelig med vitamin D. De som av medisinske årsaker har lavt D-vitaminnivå, bør konferere med lege.


Det var deltakere og foredragsholdere fra hele verden, blant disse var ledende forskere innen UV-stråling, og representanter for internasjonale organisasjoner, blant annet med erfaring fra solvett-kampanjer.

Les mer om konferansen