Hendingar og uhell med radioaktivt materiale i 2010

Tilbake

Publisert 24.05.2011, oppdatert 26.08.2013 13:52

Stikkord: Atomberedskap

I 2010 har det ikkje vore hendingar med radioaktivt materiale som har representert ein fare for samfunnet eller norske områder. Derimot har det vore tap av radioaktive kjelder og pasientar som har fått for store stråledosar.
Les meir i StrålevernInfo 9:2011 (pdf).