Internasjonal workshop om medisinsk strålebruk

Tilbake

Publisert 03.06.2011, oppdatert 26.08.2013 13:51

Stikkord: Radiologi

7-10 juni er Statens strålevern arrangør for en internasjonal workshop om strålevern ved medisinsk strålebruk. I helsevesenet er det en omfattende bruk av stråling der målet er et best mulig medisinsk resultat og samtidig bruke strålekildene slik at det er en lav og akseptabel risiko.

Tittelen på workshopen er “ALARA and the medical sector”. ALARA er et akronym for “as low as reasonably achievable”/så lavt som praktisk mulig.

Målet for workshopen er å vurdere og diskutere hvordan ALARA-prinsippet kan bli implementert i helsevesenet, og hvilke virkemidler som er mest egnede med tanke på stråleeksponering av både pasienter og ansatte ved diagnostisk og terapeutisk bruk av ioniserende stråling.

Deltakere og foredragsholdere på workshopen kommer fra blant annet verdens helseorganisasjon (WHO), den internasjonale strålevernkommisjonen (ICRP) og europeiske strålevernsmyndigheter.

Workshopen arrangeres av det europeiske ALARA-nettverket, sammen med Statens strålevern, på Oscarsborg ved Drøbak.