Radiofrekvente felt i våre omgivelser

Tilbake

Publisert 10.06.2011, oppdatert 26.08.2013 13:50

Stikkord: Radiofrekvente felt

I 2010 har Strålevernet sammen med Post- og teletilsynet gjennomført et prosjekt hvor det er målt radiofrekvente felt fra ulike telekommunikasjons­systemer i boliger, barnehager, skoler, kontormiljøer og bymiljøer.
Ved nær 99 prosent av målepunktene ble det funnet verdier under en tusendel av grenseverdiene. Ingen verdier var i nærheten av grenseverdiene.

Last ned StrålevernRapport 2011:6 Radiofrekvente felt i våre omgivelser.
Last ned StrålevernInfo 10:2011 Radiofrekvente felt i våre omgivelser.