Ny veiledning om radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall fra petroleumsvirksomheten

Tilbake

Publisert 14.06.2011, oppdatert 23.01.2014 15:41

Stikkord: Utslipp og avfall

Veileder 13: Veiledning om radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall fra petroleumsvirksomhetenForurensningsloven er fra 1. januar 2011 gjort gjeldende for radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall. Fra samme dato er det også fastsatt et nytt kapittel om radioaktivt avfall i avfallsforskriften.
Veilederen forklarer og utdyper krav i forurensningsloven og strålevernloven med tilhørende forskrifter, som vil ha betydning for håndtering av radioaktive stoffer i petroleumsvirksomheten. Dette omfatter blant annet reglene for utslipp, avfallsbehandling, lagring, deponering og eksport og import av radioaktivt avfall.

Her kan du laste ned Veileder nr 13 (pdf).