Ny StrålevernRapport - Threat Assessment Report

Tilbake

Publisert 15.06.2011, oppdatert 26.08.2013 13:48

Stikkord: Handlingsplanen for atomsaker

Rapporten er basert på trusselvurderinger som har blitt utført i de sentralasiatiske landene, og beskriver de eksisterende regelverksproblemene i områder med atomarv og hvilke regelverk som bør utvikles innen prosjektets rammeverk.

 

 

Last ned rapporten her (pdf).