Radioaktiv forurensning i utmarksbeitende dyr.

Tilbake

Publisert 25.07.2011, oppdatert 26.08.2013 13:45

Stikkord: Husdyr, Tsjernobyl-ulykka

Resultatene av sommerens første målinger av radioaktiv forurensning i ku- og geitemelk foreligger nå. For de fleste besetningene er det foreløpig for få resultater til å angi noen klar tendens i utviklingen av radioaktivitetsnivået i 2011, men målingene så langt viser ingen store endringer i forhold til i fjor.

Overvåkningsprogrammet måler konsentrasjoner av radioaktivt cesium, som fortsatt finnes i norsk utmark som et resultat av Tsjernobyl-ulykken i 1986, i besetninger fra Hedmark, Oppland, Buskerud, Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag og Nordland. Overvåkningen har som formål å indikere forventede nivåer av radioaktivt cesium i dyr på utmarksbeite slik at eventuelle tiltak kan settes i verk dersom det er nødvendig å redusere radioaktivitetsnivået i dyr før slakting.

Målingene ligger stort sett på samme nivå som i 2010, men det fortsatt for tidlig å trekke konklusjoner om utviklingen videre i sesongen og behovene for tiltak.
Siden sopp kan inneholde mye radioaktivt cesium, vil år med gode soppforekomster være av stor betydning for overføring av radioaktivt cesium til bl.a. husdyr på utmarksbeite. Soppsesongen starter normalt for alvor i slutten av juli og begynnelsen av august. Tidligere års erfaringer har vist at store soppforekomster vil raskt gi økte nivåer av radioaktivt cesium i kjøtt og melk hos utmarksbeitende dyr.

Dette er den første av tre sommerovervåkningsrapporter som vil komme ut i løpet av sommeren og høsten 2011.


Sommerovervåkningsrapport nr.1 - 2011