Konsentrasjonene av radioaktivt cesium foreløpig på samme nivå som i 2010

Tilbake

Publisert 29.08.2011, oppdatert 26.08.2013 13:44

Stikkord: Husdyr, Tsjernobyl-ulykka

Sauer på utmarksbeite (Foto: Olaug Gjelsvik)Resultatene av sommerens målinger av radioaktiv forurensning i ku- og geitemelk foreligger nå. For de fleste besetningene ligger konsentrasjonene av radioaktivt cesium foreløpig på samme eller lavere nivå enn i 2010.


Overvåkningsprogrammet måler konsentrasjoner av radioaktivt cesium, som fortsatt finnes i norsk utmark som et resultat av Tsjernobyl-ulykken i 1986, i besetninger fra Hedmark, Oppland, Buskerud, Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag og Nordland. Overvåkningen har som formål å indikere forventede nivåer av radioaktivt cesium i dyr på utmarksbeite slik at eventuelle tiltak kan settes i verk dersom det er nødvendig å redusere radioaktivitetsnivået i dyr før slakting.
Målingene ligger stort sett på samme nivå som i 2010, men enda er det for tidlig å trekke konklusjoner om utviklingen videre i sesongen og behovene for tiltak.

Siden sopp kan inneholde mye radioaktivt cesium, vil år med gode soppforekomster være av stor betydning for overføring av radioaktivt cesium til bl.a. husdyr på utmarksbeite. Soppsesongen har startet tidlig flere steder i landet i år. Så langt i år er det ikke tegn som tyder på hurtigere økning i nivåene, men utviklingen vil bli fulgt utover høsten.

Dette er den andre av tre sommerovervåkningsrapporter som vil komme ut i løpet av høsten 2011.

Sommerovervåkningsrapport nr. 2 – 2011