Aggressivt salg av radonmålinger

Tilbake

Publisert 19.09.2011, oppdatert 26.08.2013 13:42

Stikkord: Radon

Foto: Statens strålevernHar du blitt oppringt av et firma som vil selge deg radonmålinger? Har du fått inntrykk av at Strålevernet står bak salgsfremstøtet? Dette stemmer ikke.
Strålevernet har nå varslet politiet om villedende markedsføring av radonmålinger.

Strålevernet har i løpet av de siste ukene fått en rekke henvendelser fra folk som har blitt oppringt av selgere. Selgerne har i flere tilfeller sagt at de ringer på oppdrag fra Statens strålevern, og at alle må måle radon fra 1. januar i år. Dette er villedende, og vi vil presisere følgende:

  • Statens strålevern selger ikke radonmålinger over telefon. Vi tilbyr fra tid til annen radonmålinger i forbindelse med kartlegginger, men da blir alltid de berørte informert skriftlig, og deltagelse i slike kartlegginger er alltid gratis.
  • Det har kommet nytt regelverk som forutsetter at det gjennomføres målinger i blant annet utleieboliger. Tidsfrist for å ha gjennomført måling og ha iverksatt eventuelle nødvendige tiltak er 1. januar 2014.
  • Det er ikke obligatorisk for huseiere å måle radonkonsentrasjonen i boenhetene de selv bor i.

Statens strålevern varslet 14.9.11 politiet om villedende markedsføring av radonmålinger. Dersom du har fått en henvendelse som kan oppfattes som forsøk på bedrageri, oppfordrer vi deg til å anmelde saken til ditt lokale politkammer.

Ny strålevernforskrift, som trådte i kraft 1. januar i år, stiller helt konkrete krav med hensyn til radonkonsentrasjon i skoler, barnehager og utleieboliger, men ikke boenheten der eier selv bor. Det er en treårig overgangsperiode for radonkravene, og fristen for å oppfylle dem er 1. januar 2014. Radonkonsentrasjonen kan ikke overstige 200 Bq/m3 og radonreduserende tiltak må iverksettes dersom konsentrasjonen er over 100 Bq/m3.

Selv om strålevernforskriften ikke gjelder boenheten der eier selv bor, anbefaler Statens strålevern sterkt at alle boligeiere måler radon også i egen boenhet. For å få målt radon, tar du selv kontakt med et privat firma. Ta gjerne kontakt med flere, slik at du kan sammenligne pris og tilbud. En radonmåling pleier å koste mellom 200 og 500 kroner. Du kan også kontakte din lokale kommune. Noen kommuner inngår avtaler med et bestemt firma og tilbyr egne innbyggere prisgunstige målinger. 

Mer info om radonmålinger 

Lenke til firmaer som tilbyr radonmålinger i inneluft

For mer om radon i utleieboliger, se vår Stråleverninfo 2-11