Brann ved et anlegg for behandling av atomavfall i Sør-Frankrike

Tilbake

Publisert 12.09.2011, oppdatert 26.08.2013 13:43

Stikkord: Atomberedskap

Det har i dag 12. september 2011 vært en eksplosjon ved anlegget Centraco i Sør-Frankrike. Anlegget er et behandlingsanlegg for lavt og veldig lavt radioaktivt avfall og ligger i nærheten av det kjernefysiske anlegget Marcoule.
Den franske strålevernsmyndigheten ASN (Nuclear Safety Authority) melder at hendelsen førte til én drept og fire skadde på anlegget. Hendelsen skal ikke ha ført til utslipp utenfor anlegget.

I følge værprognoser dreier vindretningen seg sørover slik at eventuelle utslipp nå vil bevege seg mot Middelhavet.

Statens strålevern følger situasjonen fortløpende og kommer eventuelt tilbake med mer informasjon ved behov.