Ikke radioaktivt utslipp etter brann ved atomavfallsanlegg i Sør-Frankrike

Tilbake

Publisert 12.09.2011, oppdatert 26.08.2013 13:43

Stikkord: Atomberedskap

Eksplosjonen ved anlegget Centraco i Sør-Frankrike har ikke ført til radioaktive utslipp, i følge den franske strålevernsmyndigheten ASN (Nuclear Safety Authority).
I følge ASN skjedde eksplosjonen i en forbrenningsovn som brukes for behandling av lavradioaktivt avfall inne på anlegget.

Hendelsen førte til én drept og fire skadde på anlegget. ASN melder at det ikke er noen radioaktiv forurensning av de skadde arbeiderne.

ASN har bekreftet at det ikke har vært noe utslipp av radioaktivitet fra anlegget og at det heller ikke er noe fare for et utslipp. Årsaken til eksplosjonen er ukjent.

ASN anser hendelsen som avsluttet.

Statens strålevern vil ikke komme med mer informasjon om saken med mindre det er behov for det.