Undersøkelse: Medienes syn på Strålevernets informasjonsfunksjon i forbindelse med hendelsene i Fukushima

Tilbake

Publisert 26.09.2011, oppdatert 26.08.2013 13:42

Stikkord: Fukushima-ulykken

Rapporten inneholder resultater fra en ekstern brukerundersøkelse om Strålevernets informasjonsaktivitet i forbindelse med hendelsene i Fukushima i dagene etter den 11.mars 2011.
I undersøkelsen framkommer en rekke gode tilbakemeldinger fra presse og media som tyder på at Strålevernet må sies å ha lykkes meget godt med informasjonshåndteringen i forbindelse med Fukushima. For øvrig fremkom en rekke forslag til forbedringer, hvorav noe av det viktigste kan være å legge en plan for håndtering av en liknende hendelse med direkte konsekvenser i Norge.

Her kan du laste ned rapporten Medienes syn på Strålevernets informasjonsfunksjon i forbindelse med hendelsene i Fukushima.