Befolkningsundersøkelse om informasjon etter kjernekraftulykken i Fukushima

Tilbake

Publisert 26.09.2011, oppdatert 26.08.2013 13:41

Stikkord: Fukushima-ulykken

Rapporten inneholder resultater fra en landsomfattende befolkningsundersøkelse om informasjonsgivning til innbyggerne etter kjernekraftulykken i Fukushima.

Undersøkelsen er gjennomført i et landsrepresentativt utvalg med 1000 spurte, og tilsier at en klar majoritet av befolkningen har hatt tillit til myndighetenes informasjonsgivning.
Tre fjerdedeler av befolkningen husker Statens strålevern og Utenriksdepartementet som aktive aktører i mediedekningen.

Her kan du laste ned rapporten Befolkningsundersøkelse om informasjon etter kjernekraftulykken i Fukushima.