Konsentrasjonene av radioaktivt cesium på samme eller lavere nivå enn i 2010

Tilbake

Publisert 29.09.2011, oppdatert 26.08.2013 13:41

Stikkord: Husdyr, Tsjernobyl-ulykka

Sau (Foto: seemann/Morguefile)Den tredje og siste sommerovervåkningsrapporten over radioaktiv forurensning i utmarksbeitende dyr 2011 foreligger nå.Overvåkningsprogrammet måler konsentrasjoner av radioaktivt cesium, som fortsatt finnes i norsk utmark som et resultat av Tsjernobyl-ulykken i 1986, i besetninger fra Hedmark, Oppland, Buskerud, Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag og Nordland. Hensikten med prosjektet er å gi prognoser for radioaktiv forurensning i kjøtt og melk fra utmarksbeitende dyr slik at eventuelle tiltak kan settes i verk dersom det er nødvendig å redusere radioaktivitetsnivået i dyr før slakting.

Hovedtrekkene i år er at for nesten alle overvåkede besetninger ligger konsentrasjonen av radiocesium på samme eller lavere nivå enn i 2010. Dette er godt under gjeldende grenseverdier for melk (370 Bq/kg) og kjøtt (600 Bq/kg).

Sommerovervåkningsrapport nr. 3 – 2011