Nå er det tid for å måle radon

Tilbake

Publisert 17.10.2011, oppdatert 10.02.2012 14:33

Stikkord: Radon

Målesesongen for radon er i gang. Strålevernet anbefaler radonmåling i perioden fra midten av oktober til midten av april.

Radon forårsaker lungekreft, og risikoen øker med radonkonsentrasjonen i inneluften og med oppholdstiden. Kombinasjonen radon og røyking er ekstra farlig.

 

Hvem bør måle radon?

Vi anbefaler alle som har bolig med oppholdsrom i de tre laveste etasjene over bakkeplan, å måle radonkonsentrasjonen i sin bolig. Det bør også foretas radonmåling i alle andre bygninger der mennesker oppholder seg, blant annet skoler og barnehager, arbeidsplasser og offentlige bygg. Husstander som har sin vannforsyning fra borebrønner, bør måle radoninnholdet i vannet.

 

Langtidsmåling – minimum to måneder

En radonmåling innendørs bør være en langtidsmåling på minst to måneder i perioden fra midten av oktober til midten av april. Dette er viktig fordi radonkonsentrasjonen kan variere mye over tid. For å fange opp disse variasjonene, trenger man en måleperiode på minst to måneder. En kortere måling gir ikke god nok informasjon.

 

Hvordan måler man radon?
Det er både enkelt og rimelig å måle radon.

  • Ta kontakt med et privat firma. Oversikt over firmaer som foretar målinger. Der kan du bestille målebrikker. Målebrikkene er på størrelse med en fyrstikkeske, og sendes til deg som brevpost. 
  • Plasser ut målebrikkene i oppholdsrom i minimum to måneder (gjerne lenger) i vinterhalvåret. 
  • Vi anbefaler at du bestiller minimum to målebrikker. De oppholdsrommene som ansees som mest utsatt for radoninnstrømning, for eksempel rom i den laveste etasjen, eventuelt med vegg mot grunnen, bør inkluderes når bygningen radonmåles. Rom som brukes mye (for eksempel soverom og stue) bør også måles.
  • Etter endt måleperiode returneres målebrikkene til avlesing, og etter noen uker vil du få tilsendt måleresultatet.
    Ta gjerne også kontakt med din kommune. Enkelte kommuner har inngått avtale med et målefirma og tilbyr prisgunstige målinger til innbyggerne.

 

Tenk på

  • at radonnivået kan endres over tid. Er det mer enn fem år siden du målte radon, bør du vurdere å måle på nytt.
  • at hvis du har renovert eller bygget om huset ditt, anbefales det å foreta en ny radonmåling. Det kan oppstå sprekker i grunnen der radongass kan sive inn. Sprekkene kan være så små at de ikke synes.

Strålevernet anbefaler at radonnivåer holdes så lave som mulig i alle bygninger, og at tiltak alltid bør utføres når radonnivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m3. Videre anbefaler Strålevernet at radonnivåer alltid skal være lavere enn en maksimumsgrense på 200 Bq/m3.


Les mer om radon.