Ny StrålevernRapport: Overvåking av radioaktivitet i omgivelsene 2010

Tilbake

Publisert 25.10.2011, oppdatert 26.08.2013 13:39

Stikkord: Radioaktivitet i luft, Radioaktivitet i miljøet

Målestasjonen i Longyearbyen på Svalbard (Foto: Bredo Møller, Statens strålevern)Rapporten "Overvåking av radioaktivitet i omgivelsene 2010" omfatter beskrivelse og resultater fra Strålevernets RADNETT- og luftfilterstasjoner og fra Sivilforsvarets radiacmåletjeneste i 2010.


Statens strålevern har ansvaret for et landsdekkende varslingsnettverk av 33 stasjoner som kontinuerlig måler radioaktiviteten i omgivelsene. Formålet med målenettverket er å gi et tidlig varsel i tilfelle et ukjent radioaktivt utslipp rammer Norge.

Statens strålevern har i dag fem luftfilterstasjoner. Tre er plassert i nord og to i sør. Stasjonene er viktige for kartlegging av radioaktivitet i luft og for å vurdere størrelse og sammensetning av utslipp ved uhell og ulykker. Tilsvarende stasjoner finnes i hele Europa og samarbeidet mellom landene gjør det mulig å spore eventuelle utslipp av radioaktive stoffer.

Sivilforsvarets målepatruljetjeneste, radiactjenesten, er en viktig del av norsk atomberedskap bl.a. for å sikre gode referansemålinger (bakgrunnsmålinger) av radioaktivitet i omgivelsene. Patruljene inngår i den nasjonale måleberedskapen og utfører regelmessige bakgrunnsmålinger på rundt 350 faste målepunkter.

Rapporten kan lastes ned her: Overvåking av radioaktivitet i omgivelsene 2010