Laserpekere er farlig for øynene

Tilbake

Publisert 01.11.2011, oppdatert 03.11.2011 10:39

Stikkord: Laserpekere, Laser og lys

LaserLaser som rettes mot piloter og sjåfører er et økende problem. Men strålen kan også utgjøre en betydelig fare for dem som holder laserpekeren.

 

 

 

Statens strålevern gjør oppmerksom på at sterk håndholdt laser, også kalt laserpekere, kan forårsake permanente øyeskader og i verste fall blindhet.  Øyeskade kan oppstå etter kort tids eksponering og skaden skjer øyeblikkelig hvis laseren er sterk.

Det er allerede registrert flere alvorlige skader hos barn og unge som har fått laser i øynene. Disse skadene er uopprettelige. 


Laserlys kan også blende piloter eller sjåfører, selv når de blir belyst fra lang avstand. Slik blending vil normalt ikke føre til synsskader men utgjør selvsagt en betydelig fare både for flytrafikken og for biltrafikken. 

 

 

Laserpeker kl 3B

Laserpeker kl 3B

Laserpekere som dette er flere ganger blitt rettet mot fly. Laseren er svært farlig, og den ansees ikke som berettiget til noe kjent formål. Fare for misbruk er overhengende. Misbruk kan også føre til brann i laserens nærområde.

 

Krever godkjenning

Fra 1. januar 2011 kreves det godkjenning for bruk og besittelse av sterke laserpekere. Godkjenningen gis av Statens strålevern. Søkeren må oppgi en grunn til anskaffelsen og dokumentere behov og nytte knyttet til bruk.

Hvis laserpekeren skal brukes i jobb vil Strålevernet vanligvis kreve attest fra arbeidsgiver. Også ved hobbybruk må behovet forklares og dokumenteres, for eksempel gjennom medlemskap i en astronomiklubb.


Hvis man allerede besitter en laserpeker, må den godkjennes. Strålevernet gjør for øvrig oppmerksom på at flere eldre modeller mangler merking.


Statens strålevern vil også kunne oppheve godkjenningen som er gitt.

 

Lett tilgjengelig

Til tross for strenge regler er det dessverre lett å skaffe seg sterke laserpekere i dag.  Strålevernet vet at mange kjøper dette over nett eller i utlandet. Men det er også observert salg av sterk laser fra gateboder i Norge. 

Selv om laseren skal merkes forekommer det ofte alvorlig feilmerking, og særlig på importvarer.

 

Fakta om sterk laser

Det man kaller sterk laser kategoriseres i laserklassene 3R, 3B og 4. Disse er godkjenningspliktige. 
Laser i klasse 3R kan skade øynene, men det at folk snur seg bort eller blunker vil vanligvis være nok til at man slipper skader.  3R har en maksimalstyrke på 5 milliwatt (mW).


Klasse 3B har en maksstyrke på 500 mW og strålen kan skade øyet både når det bestråles direkte og når det reflekteres fra speilende flater.  Faren for øyeskade fra disse vil variere etter forholdene rundt eksponering og styrken på laseren. Flere av laserpekerne som er beslaglagt rundt flyplasser er i denne klassen.


Laserklasse 4 har langt sterke effekt enn klasse 3B, og kan forårsake øyeblikkelig og meget alvorlig øyeskade. Strålen er også så sterk at den kan forårsake skader på huden.  Både direkte og reflektert stråle er farlig. Slik laser er egentlig ikke en laserpeker, men Strålevernet kjenner til at de markedsføres som det på nettet. 


Lasere i klasse 3B og 4 skal ha et synlig og hørbart signal når de er på, og en anordning som stopper strålen fysisk. Det er ikke nok med en av/på-knapp. De må også kunne låses. Bruk av slike pekere krever øyebeskyttelse. De skal kun brukes innenfor et avgrenset område utstyrt med advarselsskilt, for eksempel i et rom Om det er vinduer i rommet må man påse at strålen ikke går ut av vinduet og ut i det offentlige rom. 

 
Les mer om laserklasser her.