Ingen ny kjedereaksjon ved kjernekraftverket Fukushima Dai-ichi

Tilbake

Publisert 08.11.2011, oppdatert 26.08.2013 13:38

Stikkord: Fukushima-ulykken

Japanske myndigheter sier nå at alt tyder på at funnene i  forrige uke av edelgasser skyldtes naturlig spalting av noen av de stoffene en kjernereaktor inneholder og at funnene derfor ikke skyldtes en kjedereaksjon. Det er derfor ikke lenger noen grunn til å tro at forholdene ved anlegget har forverret seg.

Bakgrunn

Operatøren (TEPCO) på kjernekraftverket Fukushima Dai-ichi avleverte 4. november en rapport til japanske myndigheter som beskriver funnene av de radioaktive gassene Xenon-133 og Xenon-135 i den havarerte reaktor 2, som kunne skyldes en kjedereaksjon.