Kilden til utslipp av radioaktivt jod trolig funnet

Tilbake

Publisert 17.11.2011, oppdatert 26.08.2013 13:37

Stikkord: Atomberedskap, Jod

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) melder torsdag 17. november at kilden til forurensningen av radioaktivt jod (I-131) som er målt over Europa den siste tiden, sannsynligvis er Institute of Isotopes Ltd. i Budapest, Ungarn. Institute of Isotopes Ltd. (Izotop) er et firma som produserer radioaktive preparater til bruk i forskning, helsevesen og industri.

 
Utslippet til atmosfæren skal ha skjedd i perioden 8. september til 16. november 2011. Det pågår undersøkelser om årsaken til utslippet.


Nivåene av radioaktivt jod som er målt over Europa er svært lave og utgjør ingen helserisiko for mennesker eller konsekvenser for miljø.

 

Målinger i Norge

Utslippet av det radioaktive stoffet ble også målt på Strålevernets luftfilterstasjon på Østerås i Bærum. Målingene viser jod-131, så vidt over det som er mulig å måle. Vi har ikke kunnet måle jod på luftfilterstasjonen på Sola i Rogaland eller på luftfilterstasjonene i Nord-Norge.