Statens strålevern er medarrangør av seminar i Fukushima

Tilbake

Publisert 24.11.2011, oppdatert 26.08.2013 13:37

Stikkord: Fukushima-ulykken

Som et resultat av ulykken ved kjernekraftanlegget Fukushima Daiichi i Japan, ble områder i nærheten av anlegget rammet av radioaktiv forurensing og evakuert. Nå er prosessen med å rehabilitere de forurensede områdene i gang. Som del av dette arbeidet arrangeres det et seminar 26.—27. november i Fukushima Prefecture, der Statens strålevern er medarrangør.

For at folk skal kunne flytte tilbake til disse områdene, må det være helsemessig forsvarlig å bo der og folk må ha et levebrød. Tema for seminaret er hvordan man kan få til en dialog mellom den berørte befolkningen, lokale myndigheter og spesialister for å utarbeide en strategi for rehabilitering av de forurensede områdene. For at rehabiliteringsprosessen skal fungere best mulig, er det viktig at lokalbefolkningen blir involvert på et tidlig tidspunkt.


På seminaret i Fukushima, skal representanter fra Statens strålevern dele Norges erfaringer etter Tsjernobyl-ulykken og holde innlegg om overvåkning av miljø og matvarer og oppfølging av særlig berørte befolkningsgrupper. 


- Det blir veldig spennende å høre om situasjonen i nærområdene til Fukushima-kraftverket nå og hva slags utfordringer befolkningen og myndighetene står overfor. Vi håper seminaret vil bidra til et fruktbart samarbeid mellom lokale ressurspersoner, lokale myndigheter og stråleverneksperter fra Japan og fra utlandet, slik at man finner de beste løsningene for området og befolkningen, sier seksjonssjef Astrid Liland, som er en av tre fra Strålevernet som skal delta på seminaret.


Seminaret arrangeres av den Internasjonale strålevernkommisjonen (ICRP) i samarbeid med Fukushima Prefecture, Fukushima Medical University, Radiation Safety Forum – Japan, Institute of Radiation Protection and Nuclear Safety og Nuclear Safety Authority – Frankrike, Statens strålevern og Committee of Radiation Protection and Public Health (OECD/NEA).

 

Kontaktperson: Synne Egset, tlf. 995 23 636

 

Astrid Liland, Lavrans Skuterud og Tamara Zhunussova. Foto: Mari Hagerup, Statens strålevern.

Astrid Liland, Lavrans Skuterud og Tamara Zhunussova. Foto: Mari Hagerup, Statens strålevern.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fv. Astrid Liland, Lavrans Skuterud og Tamara Zhunussova utgjør
Strålevernets delegasjon til Fukushima Prefecture.
Foto: Mari Hagerup, Statens strålevern.