Stor interesse i Fukushima for norske erfaringer

Tilbake

Publisert 02.12.2011, oppdatert 26.08.2013 13:36

Stikkord: Fukushima-ulykken

Foto: Astrid Liland, Statens strålevernJapan har ennå mange utfordringer i opprydningsarbeidet etter atomulykken i Fukushima. Det kom frem på et internasjonalt dialogmøte, som ble hold i Fukushima nylig. Strålevernet var medarrangør og delte erfaringer etter Tsjernobyl-ulykken. 


Kan ikke flytte hjem før det er gjort rensetiltak

- Det er klart at situasjonen fortsatt er vanskelig i de forurensede områdene. Flere hundre tusen mennesker er fortsatt evakuert og det er ikke klart når de kan flytte tilbake. Strålingsnivået er såpass høyt i disse områdene at folk ikke kan flytte tilbake før det gjennomføres rensetiltak, forteller seksjonssjef Astrid Liland.

I noen byer og landsbyer utenfor de evakuerte områdene, har de lokale myndighetene startet rensetiltak. De sandblåser oppkjørsler og fjerner toppjord rundt husene. Noen bønder har også på eget initiativ fjernet toppjord på mindre jorder. En foreløpig lagringsplass er opprettet for de store mengdene forurenset jord som er fjernet, men myndighetene har foreløpig ikke funnet noen varig løsning for hvor de skal lagre alt det radioaktive avfallet etter ulykken og opprydningen. Opprydningen har ikke kommet i gang i alle byer der det er nødvendig.

Tema for dialogseminaret i Fukushima var hvordan man kan bedre forholdene i de forurensede områdene gjennom et samarbeid mellom nasjonale og lokale myndigheter, lokalbefolkningen og forskjellige eksperter og frivillige organisasjoner.
 

Utfordringer

Liland forteller at Japan har en del utfordringer foran seg. Det gjenstår blant annet å få til et godt samarbeid mellom nasjonale og lokale myndigheter, samt en involvering av lokal ekspertise, innbyggere og frivillige organisasjoner. En felles innsats der myndighetene bidrar med midler, råd og ekspertise og lokale ressurspersoner bidrar til en tilpasset håndtering for deres område, vil være nødvendig for en bærekraftig utvikling av de forurensede områdene.
Det gjenstår også arbeid med informasjon og kunnskapsbygging for befolkningen, siden mange føler de ikke får nok eller riktig informasjon. Japanske myndigheter må også gjenoppbygge tillit i befolkningen slik at de føler seg ivaretatt og forstår situasjonen og nødvendigheten av tiltakene.
 

Erfaringer fra Tsjernobyl-ulykken

Norge, Hviterussland og Frankrike holdt innlegg om erfaringer med forurensede områder etter Tsjernobyl-ulykken på Fukushima-seminaret. Både Norge og Hviterussland driver fortsatt mottiltak i matproduksjon som en følge av Tsjernobyl-ulykken for 25 år siden.
-Japanerne viste stor interesse for dette og det ble en god dialog rundt forskjeller og likheter mellom Fukushima og Tsjernobyl, sier Liland.

Langvarigheten av problemene og viktigheten av å involvere lokale myndigheter og befolkningen i rehabiliteringen av områdene var viktige elementer i dialogen.

Konklusjon og erklæring fra dialogseminaret ble sendt til japanske myndigheter.

 

Foto: Astrid Liland, Statens strålevern

Foto: Astrid Liland, Statens strålevern


 Sandblåsing av en oppkjørsel. Alle foto: Astrid Liland Statens strålevern.
 
Foto: Astrid Liland, Statens strålevern

Foto: Astrid Liland, Statens strålevern  Måling av radioaktivitet på en oppkjørsel.
 


Foto: Astrid Liland, Statens strålevern

Foto: Astrid Liland, Statens strålevern

 Fjerning av toppjord.
 

Astrid Liland intervjuet av japanske medier.

Astrid Liland intervjuet av japanske medier.

 Astrid Liland blir intervjuet av japansk avis. Foto: Statens strålevern.