18-års grense og krav om betjening i solstudio

Tilbake

Publisert 09.12.2011, oppdatert 26.08.2013 13:36

Stikkord: Solarium

Solarium (Foto: Statens strålevern)Regjeringen har vedtatt å innføre 18-års aldersgrense og krav om betjening i solstudio. Aldersgrensen trer i kraft fra 1. juli 2012, kravet om kompetent betjening trer i kraft fra 1. januar 2014.

- Dette er en skjerping av regelverket og et godt helseforebyggende tiltak. Det vil bidra til å redusere risiko for hudkreft, sier direktør Ole Harbitz i Statens strålevern.

Bakgrunnen for regelverksendringen er nyere forskning som viser at overdreven bruk av solarium øker risikoen for føflekk-kreft, og at denne risikoen er større for dem som starter solariebruk i ung alder. Et økende antall unge mellom 15 og 24 år bruker solarium i Norge og mange benytter solarium hyppigere enn før. Det er flere i denne aldersgruppen som tar solarium enn i befolkningen ellers. Det anses derfor som særlig viktig å redusere bruken blant de yngste. Norge er ett av de land i verden med høyest forekomst av føflekkreft.

Verdens Helseorganisasjon (WHO) anbefaler innskrenket adgang for personer under 18 år i solarier, redusert antall selvbetjente studioer der det ikke er veiledning til kundene, bedre informasjon til brukerne og et juridisk bindende lovverk. International Agency for Research on Cancer (IARC) har plassert solariebruk i kategori 1, altså kreftfremkallende for mennesker.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Solarietilsyn (Foto: Statens stråletilsyn)

Solarietilsyn (Foto: Statens stråletilsyn)Aldersgrensen reduserer bruk
18-års aldersgrense gjelder bruk av solarium til kosmetiske formål. Reglene vil redusere bruken av solarier i de mest utsatte gruppene, og gi et klart signal til befolkningen om at solarier kan innebære en alvorlig helserisiko. Kompetent betjening i solstudioer vil sørge for bedre veiledning og økt sikkerhet til brukerne. Det vil også sikre en effektiv håndhevelse av 18-årskravet.

90 prosent ubetjente solstudioer
De nye reglene vil gjøre det enklere å føre tilsyn med solariebransjen. Kommunene har tilsynsansvar med solstudioene og Statens strålevern forvalter regelverket. Det finnes i dag 1300 registrerte virksomheter som tilbyr soling i Norge, men man anslår likevel at det totale antallet er over 2000 virksomheter. Av disse er det omlag 90 prosent som er ubetjente, i følge en undersøkelse Statens strålevern har gjennomført. I mange tilfeller er det vanskelig å komme i kontakt med den ansvarlige for virksomheten.

Vedtatt i syv andre land
Med denne regelverksendringen er Norge på linje med Frankrike, Australia, Skottland, Tyskland, Island, Litauen og Storbritannia som har vedtatt regler om 18-års grense for bruk av solarium. Brasil har totalforbud. I tillegg har flere stater i USA innført aldersgrenser mellom 13 og 16 år. I Sverige foreligger et lovforslag om å forby solarier til personer under 18 år. Flere land har også innført restriksjoner i form av krav til betjening.


Les pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet her.

Kontaktperson: Direktør Ole Harbitz telefon 67 16 26 43 eller 906 10 650